FacebookTwitterFeed


Factsheet maatregelen Q-koorts

De maatregelen Q-koorts zijn opgenomen in de bijgevoegde checklist (download). Dit document bevat alle info rondom de regelgeving Q-koorts, de vaccinatieverplichting, regels rond aan- en afvoer en hygiëneregels lammerperiode. 

Voor wie
De maatregelen Q-koorts gelden voor bedrijven met een publieksfunctie.
Definitie: Een locatie waar schapen of geiten worden gehouden en die is opengesteld voor publiek met het oogmerk om direct contact tussen publiek en dieren te faciliteren.

Vaccinatieverplichting

De geit/het schaap moet jaarlijks voor 1 augustus volledig gevaccineerd zijn. Onder volledig vaccineren wordt verstaan dat het dier een eerste en een tweede vaccinatie heeft gehad met een tussenliggende periode van drie weken (basisvaccinatie). Als de volledige vaccinatie langer dan een jaar geleden is geweest, moet het dier weer tweemaal gevaccineerd worden.: Een eerste en een tweede vaccinatie met een tussenliggende periode van drie weken. 

Inzet fok
Als het dier wordt ingezet voor de fok, moet de volledige vaccinatie plaatsvinden uiterlijk drie weken voordat het dier wordt gedekt/ geïnsemineerd, omdat het vaccin minder effectief is bij drachtige dieren. Ook de bok/ram moet uiterlijk 3 weken voordat hij dekt volledig gevaccineerd zijn.

Leeftijd dier
Dieren jonger dan 3 maanden mogen niet worden gevaccineerd, omdat het vaccin dan geen of nauwelijks effect heeft. Dieren die voor 1 augustus jonger zijn dan 3 maanden en dus nog niet gevaccineerd kunnen worden, moeten in ieder geval drie weken voordat ze een dier dekken of gedekt worden, geïnsemineerd of afgevoerd worden, zijn gevaccineerd.

Als het dier na 1 augustus drie maanden is en er niet mee gefokt wordt, moet het voor 1 augustus van het jaar erna volledig gevaccineerd zijn. 

Uitzondering vaccinatieplicht
De vaccinatieplicht geldt niet voor dieren die in het eerste levensjaar worden geslacht en niet ingezet worden voor de fok.

Vaccinatie en termijnen bij aanvoer en afvoer van geiten en schapen:
De basisvaccinatie (twee entingen met tussenliggende periode van 3 weken) moet hebben plaatsgevonden 3 weken voordat het dier wordt aangevoerd naar een locatie met een publieksfunctie, evenement, tentoonstelling of keuring. Deze plicht geldt zowel voor de locatie waar het dier naartoe gaat als de houder die het dier afvoert.

Checklist Qkoortsmaatregelen

Vaccinatieverplichting

 • Noteer welke dieren u moet vaccineren en wanneer dit uiterlijk moet gebeuren. Dit moet binnen 1 jaar na de laatste vaccinatie. Gebruik hiervoor het schema.
 • Maak tijdig een afspraak met uw dierenarts voor vaccinatie.

Registratieverplichting I&R

 • Alle lammeren (schapen en geiten) zijn binnen zes maanden na hun geboorte geregistreerd in het I&R systeem.
 • Alle dieren dienen voorzien te zijn van de voorgeschreven identificatiemiddelen (oormerk etc.).
 • De Q-koortsvaccinatie is binnen 7 dagen na vaccinatie geregistreerd in het I&R systeem (diervlag), maar uiterlijk voor 1 augustus. N.B. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de vaccinatie, NIET uw dierenarts.
 • Voor alle dieren die gevaccineerd zijn tegen Q-koorts doet u een diervlagmelding in het I&R systeem.

  Let op dat u kiest voor de juiste vlag in het I&R systeem:
  - basisvaccinatie: twee vaccinaties met tussenliggende periode van 3 weken. Dit geldt voor dieren die niet eerder zijn gevaccineerd of waarvan de laatste vaccinatie langer geleden was dan 1 jaar. Vul bij de diervlagmelding de datum van de tweede vaccinatie in.
  - herhalingsvaccinatie: De vaccinatie die plaatsvindt bij dieren die eerder zijn gevaccineerd. Dit moet gebeuren binnen 1 jaar na de laatste vaccinatie. Vul de datum van de herhalingsvaccinatie in bij de diervlagmelding.
 • De dierenartsfactuur en het formulier dat bij de vaccinatie wordt geleverd wordt twee jaar op het bedrijf bewaard. 

Aan- en afvoerverplichtingen

 • Aanvoer van dieren: alleen volledig gevaccineerde dieren mogen worden aangevoerd. Als er (nog) geen vaccinatieplicht geldt, zoals voor dieren jonger dan 3 maanden, mogen de dieren ook ongevaccineerd worden aangevoerd.
 • Aanvulling op aanvoer van dieren die voor de eerste keer worden gevacccineerd of waarvan de vaccinatie langer dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden: De basisvaccinatie (twee entingen met tussenliggende periode van 3 weken) moet hebben plaatsgevonden 3 weken voordat het dier wordt aangevoerd naar een locatie met een publieksfunctie, evenement, tentoonstelling of keuring. Deze plicht geldt zowel voor de houder die het dier afvoert als de locatie waar het dier naartoe gaat.  
 • Afvoer van dieren: Er moet altijd volledig gevaccineerd zijn bij de afvoer naar melkleverende bedrijven of bedrijven waar dieren worden opgefokt voor de melkproductie, locaties met een publieksfunctie, evenementen, tentoonstellingen of keuringen. In dit geval geldt verder hetzelfde als genoemd bij aanvulling bij aanvoer.
 • Dieren mogen ongevaccineerd worden afgevoerd, als:
  - er (nog) geen vaccinatieplicht geldt, zoals voor dieren jonger dan 3 maanden;
  - lammeren jonger dan een jaar die bestemd zijn voor de slacht en waar niet mee gefokt wordt;
  - dieren afgevoerd worden naar houders zonder vaccinatieplicht (zoals particulieren of hobbyhouders).

Overige verplichtingen 

 • Er wordt een register bijgehouden met daarin per dier vermeld de dekdatum en lammerdatum.
 • Abortussen bij geiten/schapen worden gemeld bij de dierenarts.
 • Dieren worden afgezonderd van het publiek tijdens het aflammeren (in een aparte stal waar het publiek geen toegang tot heeft) of verplaatst naar een andere locatie zonder publieksfunctie.
 • U bent op de hoogte van het hygiëneprotocol. In het Keurmerk Kinderboerderijen vindt u een uitgebreide toelichting op maatregelen rondom publieke hygiëne en bevallingen van geiten/schapen.
 • Hou informatie van de Rijksoverheid in de gaten voor actuele wijzigingen in de Q-koortsmaatregelen. Dit zal ook via vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) gecommuniceerd worden.

  Bron: Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten § 5. Q-koorts

 

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen