Activiteiten en evenementen

img 70 image 1Om mensen te stimuleren een bezoek te brengen aan de kinderboerderij vinden er op veel kinderboerderijen allerlei activiteiten en evenementen plaats. Daarnaast worden kinderen, vrijwilligers, buurtbewoners en ouderen op allerlei manieren bij de kinderboerderij betrokken door de acties die er regelmatig plaatsvinden. Vaak is het te tijdrovend om een nieuwe festiviteit te verzinnen, dus wordt er al snel teruggegrepen op eerder uitgevoerde evenementen.

Om meer afwisseling mogelijk te maken voor kinderboerderijen worden er in de databank verschillende draaiboeken aangeboden voor acties en evenementen binnen allerlei categorieën. Voorbeelden van projecten uit deze categorie: 

  • de kerstviering
  • een speurtocht over de kinderboerderij
  • de opleiding tot 'hulpboer' voor kinderen
  • een sponsorloop
  • fondsenwerving
  • etc.

Eigenlijk alle projecten die primair gericht zijn op de wijk of gemeente. Dus de bezoekers, maar bijvoorbeeld ook op sponsors. 

Wat betekent dit voor uw kinderboerderij?
Waarschijnlijk vinden er bij u op de kinderboerderij al regelmatig evenementen en acties plaats. De vSKBN wil uitwisseling van deze ideeën mogelijk maken, zodat kinderboerderijen van elkaars ervaringen kunnen leren. Hierdoor zullen in het hele land meer mensen worden gestimuleerd om een bezoek te brengen aan een kinderboerderij. De maatschappelijke waarde van kinderboerderijen wordt hierdoor extra benadrukt. Via deze databank kunnen draaiboeken van acties en evenementen worden ingevuld en gedeeld met andere kinderboerderijen. 

Bekijk hier alle projecten op het gebied van acties en evenementen

Voeg hier uw eigen project toe