FacebookTwitterFeed


Konijnen op de kinderboerderij

Het konijn is niet alleen een populair huisdier, maar ook een populair dier op de kinderboerderij. Op bijna elke kinderboerderij zijn dan ook konijnen te vinden. De manier waarop konijnen gehouden en gehuisvest worden, verschilt per kinderboerderij. Met het oog op dierenwelzijn en verrijking van de konijnen worden de zogenaamde ‘konijnenflats’ op steeds meer kinderboerderijen vervangen door andere huisvesting met meer uitloop én aantrekkelijker voor de bezoekers.

Sociale dieren
Iedereen kent wel het beeld van een groep konijnen in de duinen of parken. Dat konijnen van nature sociaal levende dieren zijn, dat zal dus niet nieuw zijn. Al blijkt het in praktijk soms lastig om konijnen met elkaar te koppelen. Ongecastreerde rammen onderling, maar ook voedsters kunnen vreselijk gaan vechten, soms met ernstige verwondingen als gevolg. Dit kan erg ontmoedigend zijn, maar met de juiste methoden zijn de meeste konijnen wel te koppelen.

Bij voorkeur worden jonge dieren of dieren uit hetzelfde nest bij elkaar geplaatst. Vaak gaat dit goed en blijft dit goed gaan. Echter, voedsters kunnen soms na verloop van tijd problemen gaan geven. De huisvesting moet voldoende ruim zijn en de dieren moeten elkaar kunnen ontlopen. In een (te) klein verblijf is de kans groter dat het misgaat. De meest succesvolle koppels zijn voedsters met een gecastreerde ram. Ongecastreerde rammen kunnen vrijwel nooit gezamenlijk worden gehouden. Als er een stabiele groep konijnen op de kinderboerderij is, kunt u het beste de samenstelling niet meer of alleen indien noodzakelijk veranderen.

konijnen

Rassen
Steeds vaker kiezen kinderboerderijen ervoor om grotere konijnenrassen te houden. Deze dieren zijn niet alleen (vaak) rustiger dan de kleine rassen, ze nodigen ook niet uit om op te tillen door kinderen. Ze kunnen wel geaaid worden en blijven dan vaak ook rustig zitten. 

Huisvesting
Er kan voor verschillende manieren van huisvesting gekozen worden. Belangrijk is dat de konijnen voldoende ruimte hebben. Als minimale indicatie wordt gezegd dat het konijn rechtop moet kunnen staan, languit moet kunnen liggen en een aantal hupjes moet kunnen maken. Dit is natuurlijk wel heel minimaal. Een verblijf is niet snel te groot, maar zeker bij groepshuisvesting moet het verblijf voldoende ruim zijn.

De dieren moeten zich kunnen terugtrekken van elkaar. Daarnaast graven konijnen graag. Een grote bak zand of een buitenverblijf kunnen hierin voorzien. Bij een buitenverblijf is het belangrijk te zorgen dat de konijnen zich niet naar buiten kunnen graven. Het nadeel van bijvoorbeeld een konijnenberg is dat konijnen in de gangen kunnen wegkruipen, waardoor controle op de dieren wordt bemoeilijkt. Dit kan ondervangen worden door de dieren kunstmatige schuilgelegenheid te bieden en het kunnen graven van hele gangenstelsels te beperken. Natuurlijk moet er in het verblijf altijd vers drinkwater en hooi aanwezig zijn.

Toezicht
Als konijnen gehanteerd mogen worden door het publiek (bijvoorbeeld in een knuffelruimte) is het belangrijk dat er toezicht is vanuit de kinderboerderij. Niet elke bezoeker weet hoe ze een konijn op de juiste wijze moeten hanteren.

Konijnenverblijven op kinderboerderijen

Op steeds meer kinderboerderijen worden de ‘ouderwetse’ konijnenflats vervangen door ruime (groeps)-huisvesting. Vroeger was men van mening dat de vaak wat kleinere hokken voldoende groot waren voor konijnen, tegenwoordig ontdekken steeds meer kinderboerderijen hoe leuk het is om de konijnen meer ruimte te geven en in groepen te houden. Dit is niet alleen prettiger voor de konijnen zelf, maar ook voor de bezoekers. Zij kunnen op de kinderboerderij zien hoe konijnen elkaar verzorgen, maar ook hoe de dieren zich natuurlijk gedragen. Bijvoorbeeld door te graven. Hieronder een aantal konijnenverblijven die op kinderboerderijen te vinden zijn. 

Konijnorama op Stadsboerderij De Mars
De konijnen van Stadsboerderij De Mars uit Ommen wonen sinds februari 2011 in een uniek verblijf: het ‘Konijnorama’. Een diervriendelijk verblijf dat ook voor het publiek leuk en aantrekkelijk is om te zien. De konijnen zijn ook enthousiast, zij vinden het heerlijk om te kunnen graven of lekker in het zonnetje te liggen.

Het Konijnorama is een ‘rond’ verblijf met in het midden een binnenhok. Dit binnenverblijf is opgedeeld in negen delen met aangrenzend een uitloop naar buiten. Elke konijn of elke groep konijnen heeft dus een eigen binnen- en buitenverblijf. In het buitenverblijf kunnen de konijnen graven. Het verblijf heeft een doorsnede van 9 meter. Het binnenhok is 3 x 3 meter en de nok is 2,30 hoog.

konijnen konijnorama

Groepshuisvesting in Gouda 
Op kinderboerderij De Goudse Hofsteden werd ook een nieuwe konijnenverblijf geopend. Voorheen werden de konijnen op de kinderboerderij veelal individueel in de zogenaamde konijnenflats gehouden. Er waren maar liefst 60 van deze verblijven waarin ook afstands- en logeerdieren werden opgevangen. Hiermee is de kinderboerderij een aantal jaar geleden gestopt. Aan de flats werden in de tussentijd wel verbeteringen aangebracht, zoals het vergroten van de hokken door het doorbreken van de wanden en het maken van nachtverblijven, maar het bleven flats. 

In 2010 is de start gemaakt met het maken van een plan voor het opknappen van de kleinveeschuren. Er is voor gekozen om vier grote groepshokken te maken. In elk hok worden zo’n vier voedsters gehouden die van jongs af aan al bij elkaar gezet zijn. De groepssamenstelling wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden. De kinderboerderij heeft voor deze vorm van huisvesting met het oog op dierenwelzijn en arbeidsbesparing.

Dierenwelzijn
In een groep kan een konijn veel beter haar soorteigen gedrag laten zien, door het contact met soortgenoten. De kinderboerderij vindt dat zij een belangrijke voorbeeldfunctie heeft om publiek te laten zien op welke wijze konijnen gehouden kunnen worden. De bezoekers kunnen de dieren goed bekijken. Zij mogen de hokken niet betreden of de dieren optillen. Onder begeleiding wordt er een aantal keer per week een ‘knuffeluurtje’ georganiseerd in een apart ingerichte knuffelschuur.

Arbeidsbesparing
Bij iedere verbouwing wordt gekeken op welke manier zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. Het verzorgen van de konijnen in een groepshok kost aanzienlijk minder tijd dan ieder konijn individueel te verzorgen.

konijnen gouda

Hoeve Arbeidslust in St. Oedenrode
Ook de konijnen en cavia’s van kinderboerderij De Kienehoeve uit St. Oedenrode hebben sinds mei 2011 een nieuw verblijf. En niet zomaar een verblijf, het is een Brabantse Hoeve. Het nieuwe onderkomen voor de konijnen is een op schaal gemaakte replica van de hoeve Kinderbos. Een konijnen- en caviaverblijf in de vorm van een ‘Rooise boerderij’.

Bij het oude konijnenverblijf zaten de konijnen al in groepen in een konijnenberg. Alleen bleek dat lastig in onderhoud te zijn. Ook was het verblijf - waarin veel voedsters zaten - toegankelijk voor de wilde (mannelijke) konijnen die rondom de kinderboerderij leven. Met alle gevolgen (kleine konijntjes) van dien. De Hoeve is niet alleen enorm aantrekkelijk voor de bezoekers om te zien, de konijnen en cavia’s hebben ook een mooi, nieuw verblijf gekregen, met uitloop naar buiten. 

konijnen kienehoeve

Nog enkele andere konijnenverblijven

Uiteraard zijn er nog veel meer kinderboerderijen waar konijnen al ´nieuwerwetse´ verblijven gehouden worden. Hieronder vindt u nog enkele voorbeelden.

konijnen elsenhove  Bij speelboerderij Elsenhove in Amstelveen wonen de konijnen in unieke ´huizen´. De konijnen hebben een uitloop naar buiten. Aan de achterkant van deze woningen kan het publiek langslopen en door het gaas naar binnen kijken.
konijnen oosterhout Bij het MEK in Oosterhout staan er in de konijnenwei een zestal konijnenhokken op de grond. Daarin wonen de konijnen: Franse hangoren, Lotharingers en Vlaamse reuzen. Bezoekers kunnen de konijnenwei in om de dieren te aaien. Vanwege de grootte van de konijnen worden ze eigenlijk niet opgetild door de bezoekers. ‘s Nachts gaan de luikjes voor de konijnenhokken en zitten de dieren opgesloten.
konijnen stiens In Stiens, bij kinderboerderij Doniastate, houden ze de Vlaamse reuzen in een landje. De konijnen kunnen schuilen in het binnenverblijf. Ook kunnen ze graven en hebben genoeg ruimte om te rennen. Het publiek kan niet bij de konijnen.

Artikel uit het Vakblad Kinderboerderijen, juni 2011

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen