FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Afrikaanse varkenspest: Veelgestelde vragen voor hobbymatige houders

Op dit moment heerst er al enige tijd op verschillende plekken in Europa, waaronder Belgie (onder wilde zwijnen), Afrikaanse Varkenspest (AVP). Lees hierover ook in: Afrikaanse Varkenspest met sprong dichterbij
Ook in een aantal Aziatische landen, waaronder China zijn er uitbraken. In Nederland zijn verschillende maatregelen genomen om de insleep van de ziekte te voorkomen. Zoals al vaker aangegeven heeft een uitbraak van AVP in Nederland grote economische gevolgen voor de varkenshouderij. Varkenshouders zijn er zeer beducht voor en nemen bioveiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het op een bedrijf wordt binnengebracht.

Ook een besmetting van wilde zwijnen heeft grote gevolgen: voor de zwijnenpopulaties, voor terreinbeherende organisaties, recreanten en ook voor varkenshouders. Dat laatste is onder andere het gevolg van handelsbarrières die derde landen kunnen gaan opwerpen, maar ook door EU maatregelen die van toepassing worden in besmette gebieden en de eisen die worden gesteld ten behoeve van het veilig handelen in varkens en hun producten.

Het is daarom van groot belang dat iedereen de risico’s van besmetting van wilde zwijnen kent en er naar handelt. Het risico op introductie in Nederland zit hem momenteel in menselijke handelingen, niet in de migratie van besmette wilde zwijnen, ook niet uit België, aangezien die niet zulke grote afstanden afleggen. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft en voorkomt dat er (varkensvlees)producten die mogelijkerwijs besmet zijn met AVP in Nederland in de natuur terecht komt. Varkenshouders, transporteurs, jagers en overheid in EU-lidstaten, zullen zich blijvend moeten inzetten op het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte.

Maatregelen
De maatregelen hebben betrekking op hygiene en transport in de varkenshouderij, wilde zwijnen en de jacht. 

Verdere maatregelen zijn:

  • Swillverbod: Het voeren van etensresten (afval uit keuken, restaurant etc.) aan varkens is bij de wet verboden. Laat bezoekers ook nooit de varkens voeren of voorkom dit. 
  • Geen producten van varkens of wilde zwijnen meenemen uit besmette landen.
  • Verschijnselen of verdenkingen van Afrikaanse Varkenspest moeten bij de NVWA direct worden gemeld (Landelijk meldpunt dierziekten via 045-546 31 88). De ziekte is aangifteplichtig. 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft voor hobbymatige houders een FAQ opgesteld. Deze is hier te vinden: Veelgestelde vragen voor hobbyhouders

 

 

Volg ons!

vSKBNederland EFCF congres, doe ook mee!Dit jaar organiseert de vSKBN het jaarlijkse EFCF-congres ( European Federation of City F… https://t.co/3UCC4Hr1kR
vSKBNederland RT @KiboActief: @brinkster20 Daar passen ook kinderboerderijen wel bij. Op dit in ontwikkeling project onbeperkte beleving op de kinderboer…
vSKBNederland RT @KiboActief: Kinderboerderijen (3x) in Enschede per 1 juli rookvrij https://t.co/QnuzpezIkr Mooi nieuws @Gem_Enschede @GGDTW_leefstijl @…
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen