FacebookTwitterFeed

ACTUELE VACATURES

Aangeboden

Zoekt u werk in de kinderboerderijensector? U kunt een oproep plaatsen voor kinderboerderijen. Deze oproep zal geplaatst worden op het ledendeel van de website. Kinderboerderijen kunnen direct contact met u opnemen. Als u een oproep wil plaatsen, stuur dan uw CV en motivatie per e-mail. De oproepen blijven twee maanden op de website staan. Wij plaatsen alleen oproepen van werkzoekenden met een relevante opleiding/ervaring.

Gevraagd

Bent u op zoek naar personeel? Op deze pagina kunt u een oproep doen. U kunt hiervoor uw vacature e-mailen naar de vSKBN, dan zullen wij deze plaatsen. 

Kinderboerderij:
Plaats: Utrecht
Reageren voor: 14-05-2018

Omschrijving:

Ben jij de ondernemende collega die onze organisatie komt verrijken?

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt per direct een
Adviseur m/v
(20 uur p/w met uitzicht op 24 uur in 2019)

Herhaalde oproep. Sollicitanten die eind 2017 op deze vacature (toen voor 16 uur) gereageerd hebben worden verzocht nu niet meer te reageren.

Bij Utrecht Natuurlijk werken circa 50 medewerkers en 110 vrijwilligers samen om natuur en milieu dichtbij te brengen voor iedere Utrechter. Samen met de bewoners werken we aan een groene, leefbare en duurzame stad. We hebben een uitgebreid lesprogramma voor leerlingen van de basisscholen in Utrecht. We werken samen met een groot aantal wijkbewoners en maatschappelijke organisaties om initiatieven, wensen en ideeën mogelijk te maken die bijdragen aan een groen en duurzaam Utrecht.
Utrecht Natuurlijk bestaat uit vijf Steedes, vier Stadstuinen en een hoofdkantoor. Steedes zijn natuur- en milieu-educatiecentra met kinderboerderij en tuinen, geleid door een locatiecoördinator. Op iedere Steede werkt een team van dierverzorgers, een educatie medewerker, locatiemedewerkers ‘groen’ en ‘dierverzorging’ en vrijwilligers . Als adviseur ondersteun je één van de Steedes en maak je daarnaast met 6 collega’s deel uit van het team Projecten en Educatie, aangestuurd door het hoofd Projecten en Educatie.
Voor meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten ga je naar onze website www.utrechtnatuurlijk.nl

In deze functie:

 • maak je deel uit van het team Projecten en Educatie;
 • is je werkplek op Koppelsteede en maak je functioneel deel uit van dat Steede-team
 • ben je vooral verantwoordelijk voor het ondersteunen van wijkbewoners bij het opzetten en uitvoeren van initiatieven om de wijk/stad duurzamer te maken voor het gebied Koppelsteede. Je kunt in de toekomst eventueel in een ander gebied ingezet worden.
 • ben je ook adviseur voor de locatiecoördinator m.b.t. de ontwikkeling van de Steede tot een wijkgericht centrum voor duurzame ontwikkeling, het jaarprogramma en de inhoud van het educatieprogramma van de Steede waarbij natuur een belangrijk speerpunt is.
 • bouw je een netwerk op van actieve bewoners en organisaties in het gebied.
 • zorg je, in samenwerking met gebiedspartners, voor projectvoorstellen om natuur en milieu dichterbij de bewoners van je werkgebied te brengen.
 • help je indien nodig ook mee bij de uitvoerin
3 May 2018 00:21:27
Kinderboerderij:
Plaats: Utrecht
Reageren voor: 07-05-2018

Omschrijving:

Let op, reactietermijn is verlengd tot 7 mei

Ben jij de inspirerende locatiecoördinator die onze organisatie komt versterken?

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt een
Locatiecoördinator (m/v)
(36 uur per week)

Utrecht Natuurlijk beheert negen locaties. Op onze vijf steedes en vier stadstuinen brengen we jong en oud in contact met natuur. Ontmoeten, recreëren, werken, leren en experimenteren gaan er hand in hand. Steedes zijn natuur- en milieu-educatiecentra met een stadsboerderij en stadstuin en soms een speeltuin en horeca.
Samen met Utrechters werken we aan een groen, leefbaar en duurzaam Utrecht. We hebben een uitgebreid lesprogramma voor leerlingen van de basisscholen in Utrecht. We stimuleren participatie van de wijkbewoners. En we werken samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties om initiatieven, wensen en ideeën mogelijk te maken die bijdragen aan een groen en duurzaam Utrecht.

Als locatiecoördinator geef je leiding aan een gebiedsteam van publieksmedewerkers dieren, educatie medewerker, locatiemedewerkers ‘groen’ en ‘dierverzorging’ en vrijwilligers. Ook werk je o.a. samen met een collega-adviseur om bewoners en organisaties in je gebied te bereiken. Met je vier collega-locatiecoördinatoren en het managementteam (directeur, plv. directeur en hoofd bedrijfsvoering) vorm je het management-overleg en ben je medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van missie, visie, strategie en beleid van Utrecht Natuurlijk en voor het realiseren van de strategische doelen die daaruit voortkomen.
Voor meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten ga je naar onze website www.utrechtnatuurlijk.nl

De functie

 • Je geeft op een inspirerende en ontwikkelingsgerichte manier leiding aan je team. Daarbij werk je volgens de uitgangspunten van ons personeelsbeleid en met de instrumenten die daarbij horen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het programma en beheer van de steede en bijbehorende locaties. Je ziet toe op een goede planning, werkverdeling en bezetting, bewaakt en bevordert een goede balans tussen draagkracht en draaglast bij medewerkers.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van contacten in het eigen gebied met netwerkpartners en stake
16 April 2018 13:44:21
Kinderboerderij:
Plaats: Utrecht
Reageren voor: 07-05-2018

Omschrijving:

 

 

Ben jij de ondernemende en duurzame educatie medewerker die onze organisatie komt verrijken?

Stichting Utrecht Natuurlijk zoekt 3 Educatie medewerkers (2 x 32 uur en 1 x 24 uur)

 


Utrecht Natuurlijk beheert 9 locaties. Op onze 5 Steedes en 4 Stadstuinen brengen we jong en oud in contact met natuur. Ontmoeten, recreëren, werken, leren en experimenteren gaan er hand in hand met elkaar. Steedes zijn natuur- en milieu-educatiecentra met een stadsboerderij en stadstuin en soms een speeltuin en horeca. Ze worden geleid door een locatiecoördinator samen met een team van dierverzorgers, een educatief medewerker, locatiemedewerkers ‘groen’ en ‘dierverzorging’ en vrijwilligers. Vanuit het hoofdkantoor werkt de directeur, het team bedrijfsvoering en hoofd bedrijfsvoering en het project- en educatieteam.

Samen met de Utrechters werken we aan een groen, leefbaar en duurzaam Utrecht. We hebben een uitgebreid lesprogramma voor leerlingen van de basisscholen in Utrecht. We vinden participatie van de wijkbewoners belangrijk. En we werken samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties om initiatieven, wensen en ideeën mogelijk te maken die bijdragen aan een groen en duurzaam Utrecht.

Voor meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten ga je naar onze website www.utrechtnatuurlijk.nl

 

Het werk

 

 • Je bent mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van lessen en educatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen. Je hebt een rol als docent bij de educatieve activiteiten, maar ook een rol als voorlichter en gastheer/gastvrouw voor het bezoekend publiek.
 • Je geeft inhoud en kwaliteit aan de educatie op de boerderij, de tuin en in het team.
 • Je geeft inhoudelijk en uitvoerend ondersteuning aan diverse vormen van natuur- en milieu-educatie (NME) en -communicatie in Utrecht.
 • Je maakt deel uit van een Steede-team en daarnaast van het Team Educatie, dat bestaat uit alle educatiemedewerkers van Utrecht Natuurlijk. Dit team werkt aan de inhoud en uitvoering van het educatieprogramma voor het basisonderwijs stadsbreed.
 • Je onderhoudt contact met de scholen uit de wijk en zorgt voor de planning en coördinatie van afspraken met scholen en inzet van begeleiders bij diverse (les)groepen. Ook adviseer je scholen over een tuin bij schoo
16 April 2018 09:08:36
© 2018 - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen