FacebookTwitterFeed


Missie

Door de verstedelijking van Nederland en de verminderde toegankelijkheid van boerenbedrijven - vooral als gevolg van verscherpte regelgeving in de dierhouderij- raken kinderen onbekend met de functie en het gedrag van landbouwhuisdieren.

Kinderboerderijen zijn in Nederland een unieke manier om kinderen en volwassenen in contact te brengen met landbouwhuisdieren. Ook worden ze zich hierdoor bewuster van het doel en de functie van deze dieren. Daarnaast bieden kinderboerderijen de juiste gelegenheid voor de instandhouding van zeldzame landbouwhuisdierrassen. Deze werden veelal 'vervangen' door andere rassen die meer productie leveren. Hierdoor zijn ze soms bijna helemaal verdwenen.

De rol van de vSKBNmissie

Een kinderboerderij is in de ons steeds verder verstedelijkende maatschappij belangrijk om de bevolking in Nederland, jong en oud, autochtoon of allochtoon, in schoolverband of in de vrije tijd met elkaar in contact te brengen en tegelijkertijd zich te laten ontspannen, iets te leren en te ervaren over dier en natuur, milieu en duurzaamheid. Daar is iedereen het eigenlijk wel over eens.

Tussen de 25 en 30 miljoen bezoeken worden er op jaarbasis gebracht aan kinderboerderijen en dierenweides. Door jong en oud. Al die bezoekers gaan er als vanzelfsprekend vanuit daar een veilige, schone, educatieve, recreatieve, diervriendelijke, natuurlijke en deskundige situatie aan te treffen. Iedereen verwacht dus overal een verantwoorde standaard aan kwaliteit, maar is die er wel?

Bij een aantal kinderboerderijen komt die verwachting overeen met de werkelijkheid, maar in andere gevallen is er nog veel te verbeteren. Die verbeteringen komen er niet vanzelf.

Daarom is er de vSKBN. Zij schept als brancheorganisatie de randvoorwaarden en faciliteiten om de verwachte en noodzakelijke verbeteringen op gang te brengen en te houden. Zij helpt om de vereiste kennis en vaardigheden te verhogen van de mensen die de uitvoering in de praktijk voor hun rekening nemen. Zij ontwikkelt instrumenten en producten die in dat proces gewenst en nodig zijn. Zij neemt steeds weer het initiatief om relevante partijen in dit veld met elkaar in contact te brengen, van elkaar te laten leren, met elkaar samen steeds beter en sterker te laten worden. Daarnaast bewaakt zij of de vereiste kwaliteit op peil blijft.

Algemene doelstellingen vSKBN

De vSKBN wil de kinderboerderijen een missie laten ervaren en uitdragen over:

  • Het houden van (landbouw)huisdieren en dierenwelzijn;
  • de betekenis van het (landbouw)huisdier voor de mens, met name voeding;
  • de invloed van het (landbouw)huisdier op natuur en landschap;
  • de waarde van met elkaar dichtbij huis recreëren in een duurzame groene omgeving;
  • de invloed en het belang van actieve vrijwilligers;
  • de therapeutische werking van het meewerken op een kinderboerderij;
  • de bevordering van sociale en culturele integratie.
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen