FacebookTwitterFeed


Stageprojecten

Middelbare scholen waren tot 2014 verplicht hun leerlingen een maatschappelijke stage te laten lopen. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de maatschappij. 

Er zullen dus duizenden leerlingen op zoek gaan naar leuke, inspirerende stageplekken. Of dat in één aaneengesloten periode plaatsvindt of in meerdere korte stages is niet vastgesteld. Scholen regelen dat dus op hun eigen manier. Hieronder is een promotiefilmpje te zien over maatschappelijke stages in het groen.

 

Bekijk hier alle projecten op het gebied van stages

Voeg hier uw eigen project toe 

Vragen over de maatschappelijke stage

De kinderboerderij is één van de plekken waar leerlingen terecht kunnen voor het uitvoeren voor een maatschappelijke stage (MaS). Niet alleen voor de scholen en leerlingen is MaS een vrij nieuw begrip, maar ook voor kinderboerderijen. Hieronder een toelichting voor de kinderboerderijen middels een aantal veelgestelde vragen. 

Maatschappelijke stages. Moet ik daar als kinderboerderij aan meedoen?

Je moet helemaal niets, maar het kan wel veel opleveren. De vSKBN vindt de MaS een mooie manier om aan de rest van Nederland te laten zien dat we als kinderboerderijen middenin de samenleving staan. Als beheerder kun je bij jouw kinderboerderij bereiken dat jongeren over de vloer komen, dat ze meedenken en betrokken raken. Misschien blijven ze na afloop wel als vrijwilliger! In ieder geval kunnen ze nu allerlei leuke projecten doen waar je niet aan toekomt, of je helpen bij het reguliere werk. En tegelijkertijd kun je in veel gevallen iets doen aan natuur- en milieueducatie. 

Wat betekent dit voor mijn kinderboerderij?

De kans bestaat dat ook u maatschappelijke stagiaires op uw kinderboerderij begeleid. De vSKBN streeft er daarom naar u zo goed mogelijk te adviseren. Met behulp van de achtergrondinformatie op deze website kunt u zich goed voorbereiden. Daarnaast worden via de databank ook andere kinderboerderijbeheerders geïnspireerd met al uitgevoerde stageprojecten. Dit maakt het voor beheerders zelf ook makkelijker om te bedenken hoe de maatschappelijke stage op de kinderboerderij moet worden vormgegeven. 

Kan ik die scholieren wel projecten laten uitvoeren?

Het zijn middelbare scholieren, dat klopt. Ze zijn nog jong en vakkennis hebben ze niet, daar moet je zeker rekening mee houden. Maar juist jongeren zijn creatief en enthousiast, komen met ideeën die je zelf niet hebt en in het algemeen geldt dat ze zeer sociaal bewogen zijn. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen… Zorg voor een goed intakegesprek, zorg dat je van tevoren weet ‘wat voor vlees je in de kuip hebt’ en pas je opdracht of begeleiding daarop aan. En: je mág ‘nee’ zeggen tegen een leerling.

Wat voor eisen worden er gesteld aan de begeleiding?

Dat zal van school tot school verschillen. Op dit moment zijn veel scholen zelf ook nog aan het ontdekken wat ze precies moeten en willen met de maatschappelijke stage, dus ons advies is: zorg ervoor dat je zelf duidelijk maakt wat je wil en niet wil. Dat voorkomt nare verrassingen. 

Wat is het verschil met een beroepsstage?

In een beroepsstage komt een leerling op de kinderboerderij werken om een vak te leren. Dat hoeft niet bij een maatschappelijke stage. Tijdens een maatschappelijke stage doet een leerling vrijwilligerswerk en leert hij/zij hoe leuk en belangrijk dat is. Doordat de stagiair met nieuwe organisaties en groepen mensen in aanraking komt verbreed hij/zij hiermee zijn/haar eigen horizon.  

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik maatschappelijke stagiaires krijg?

Neem in eerste instantie contact op met de vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt. In veel gemeenten is het al zo geregeld dat zij bemiddelen tussen school en stagebieder.  Als dat nog niet zo blijkt te zijn, neem dan contact op met een school bij je in de buurt en vraag naar de coördinator van de maatschappelijke stages. (Als die nog niet bestaat, dan betekent dat waarschijnlijk dat de school zelf nog niet veel heeft gedaan met maatschappelijke stages.). Jongeren zullen zelf stageplaatsen en informatie zoeken via internet, dus het is slim om daarnaast je stageplaatsen via de website van de kinderboerderij bekend te maken.

Met wat voor regels en wetten moet ik rekening houden bij het inzetten van deze leerlingen?

De maatschappelijke stage geldt als schooltijd en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de school. Je moet je natuurlijk wel aan de algemeen geldende regels van ARBO en veiligheid houden en rekening houden met de wettelijk toegestane werktijden voor minderjarigen. Zorg er wel voor dat je dit met de school besproken hebt om misverstanden te voorkomen.

Wie regelt de verzekeringen?

De maatschappelijke stage geldt als schooltijd en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de school. Zorg er wel voor dat je dit met de school besproken hebt om misverstanden te voorkomen.

Krijg ik een vergoeding voor een maatschappelijke stage?

Hierover is niets vastgelegd. De school krijgt per leerling een bepaald bedrag om maatschappelijke stages vorm te geven. Vaak betalen zij daar onder andere stagemakelaars mee. Een maatschappelijke stage is onderdeel van het onderwijs. Het is aan jou zelf om heldere afspraken met school te maken. Als jij per se een vergoeding wil voor begeleiding of bijvoorbeeld  kosten voor verf en papierwerk, ga daarover dan in gesprek met school.

Moet ik een vergoeding betalen voor een maatschappelijke stage?

Nee, hierover is niets vastgelegd. De school is verplicht de maatschappelijke stage vorm te geven en heeft ons daarvoor nodig. De school krijgt daarvoor zelf een vergoeding. Tip: maak heldere afspraken met school, misschien kun je zelfs wel bepaalde kosten vergoed krijgen. 

end faq

 

© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen